Projekt NaART je určen pedagogům výtvarné výchovy na základních a středních školách.

Seznámí je s kulturním děním v hlavním městě formou profesionálně koncipovaných víkendů a zároveň jim umožní vyměnit si mezi sebou pedagogické zkušenosti. Projekt navazuje na projekt Učebny. Chceme pedagogům umožnit získat přímé kontakty na renomované teoretiky, kurátory velkých galerií, umělce či architekty, navázat osobní vztahy, ale i objevit práci menších a alternativnějších galerií a v budoucnu je využít ve výuce.

Pedagogové během dvou dnů navštíví tři pražské galerie, kde budou seznámeni s kurátorem, umělcem a galerijním lektorem. Druhý den navštíví dvě architektonické památky v doprovodu architekta-teoretika. Výběr výstav i architektonických památek bude vždy konzultován s vybraným odborným garantem.

NaArt odstartujeme v příštích měsících.