SEXPOSED se věnuje otázkám lidské sexuality a všudypřítomného sexu
SEXPOSED usiluje o propojení zdánlivě oddělených světů umění, medicíny a veřejnosti
SEXPOSED otevře mezioborový a mezigenerační dialog prostřednictvím umění, filmu, diskuze a umělecké tvorby
SEXPOSED se zaměří na prevenci a destigmatizaci pohlavně přenosných chorob a HIV

Projekt je předně určen studentům vysokých škol. Generace dnešních dvacátníků nejenže vnímá zvolené téma jako marginální, ale bude to právě ona, která se v naší zemi bude v brzké budoucnosti s problematikou HIV profesně anebo i lidsky potýkat. Jde však také o generaci, kterou je možno efektivně oslovit a podpořit její zájem o kulturní a uměleckou scénu, což je pro oba spolky velmi zásadní kritérium celé realizace.

Připravovaný program se však paralelně dotýká také pedagogů, akademických pracovníků či zaměstnanců zainteresovaných škol a díky streamingu z diskuzí nebo veřejným výstavám bude volně dostupný i širšímu publiku mimo vybrané instituce. Zvolené žánry (film – diskuze – výtvarné umění) tak cílí ve výsledku na zájmově, sociálně i věkově diferencované skupiny. Půjde tedy o rozsáhlejší mezigenerační sociální apel, jež má upozornit na dlouhodobě přehlížené, nicméně reálné riziko nákazy virem HIV, setřít mýty, které se s tímto fenoménem pojí a posílit zájem o odpovědné sexuální chování, pravidelné testování, inkluzi apod.

Naším cílem je pozitivní a atraktivní formou motivovat účastníky i diváky projektu ke “call to action.” Stejně tak je pro projekt zásadní jeho umělecko-kulturní základ, zvolené prostředky, jimiž komunikuje dané téma jak ke studentům umění, tak poté skrze jejich autorské dílo promlouvá do vnějšího světa.

Koncept SEXPOSED bude připraven jako celek tak, aby byl přenosný jako franchise a to i na mezinárodní úrovni, v anglické verzi. Rovněž jej plánujeme v různých modifikacích realizovat jako víceletou akci, jež by se vždy věnovala významných společenským otázkám dnešní doby interpretovaným na umělecko-kulturní bázi.