TRSY jsou landartový festival, jehož tématem je propojení krajiny, umění a přírodovědy.

OZNÁMENÍ: Odložení 2. ročníku festivalu TRSY

Vážení a milí příznivci landartového festivalu TRSY, děkujeme, že nám zachováváte svou přízeň a těšíte se na další ročník. Máme radost z vašeho zájmu a že se vám s námi na Trsech ve Lhotce líbilo. S množícími se dotazy na letošní termín konání festivalu bychom vás chtěli informovat, že jsme nakonec z technických a personálních důvodů odložili 2. ročník festivalu. Věříme, že toto rozhodnutí přispěje k lepší organizaci festivalu, vytvoření kvalitnějšího zázemí a především bohatšímu a pestřejšímu programu, na jehož přípravách již pilně pracujeme.

Děkujeme za pochopení, sledujte nás a na viděnou na dalších Trsech.

Za festivalový tým

Tomáš Roček, ředitel festivalu

Eva Šmerdová, projekt manažer – Artedu

Může být krajina uměleckým dílem nebo je třeba ji “kultivovat”?

1. ročník festivalu TRSY se konal 1.-4. 9. 2016 ve Lhotce u Berouna.

Ať jsme kdekoliv, v přírodě i ve městě, vždy nás obklopuje krajina. Často ale zapomínáme, že tu je, nevnímáme ji a nerozumíme procesům, které v ní probíhají. Krajina není pouze prostředkem k odpočinku a vycházkám, ale komplexním prostředím, které ovlivňuje naše životy (což si často uvědomujeme jen při záplavách). Vztah k ní by měl být rozvíjen, ale zdá se, že je naopak narušen. Krajina je naším skutečným domovem.

Landart je umělecký směr, který se rozvinul v šedesátých letech v USA a jeho náplní jsou nenásilné zásahy do krajiny, které využívají atmosféru místa a prostoru. Landartové přístupy jsou různé: je možné pracovat s přírodními i s artificiálními materiály, je možné nechat dílo splynout s prostředím i stavět monumenty. Landart se, stejně jako krajina sama, nachází na okraji společenského zájmu, ale přitom poskytuje možnosti, jak vztah člověka a krajiny obnovit. Pro landart je krajina sama tématem a účelem. Umožňuje ji uchopit z estetického hlediska a doplňuje tak pohled přírodních věd Festival TRSY má za cíl rozvíjet reflexi krajiny v současné společnosti. Chce vzdělávat v oblasti umění, přírodovědy a udržitelnosti specifických míst, která krajinu tvoří. Otvírá možnost vnímat krajinu jak z estetického, tak přírodovědného hlediska a pobízí k netradičnímu druhu tvůrčího vyjádření. Poskytne návštěvníkům možnost účastnit se umělecké tvorby v krajině a vnímat ji tak z pro ně nezvyklého úhlu pohledu. Festival má být zároveň první událostí dlouhodobého programu, který má za cíl vzdělávání ve vztahu ke krajině.

Festival je rozdělen na dvě tematicky propojené části. V první řadě si účastníci v rámci uměleckých workshopů vyzkouší landart v praxi. Vytvořená díla pak vyústí ve společnou výstavu. Druhá část festivalu je zaměřena na přírodovědecko-umělecké přednášky, které vedou přední čeští vědci a umělci. Podstatnou součástí jsou i kulturní akce jako výstavy, koncerty a divadelní představení. Kultura nepatří pouze do města, měla by být stejně živá i v místech, kterými putujeme, ke kterým se regionálně vztahujeme.

Umělecký ředitel festivalu: Tomáš Roček

Hudební produkce: Karel Majer

Projekt manažer: Eva Šmerdová

Produkce & PR: Ivana Bochníčková

http://www.trsy.cz