AtriUM je výstavní projekt, který tematicky propojuje svět umění se světem dalších oblastí lidské činnosti prostřednictvím výstav na vysokých školách.

Cílem projektu AtriUm je realizace tematických výstav absolventů renomovaných uměleckých škol na vysokých školách neuměleckého zaměření.

Výstava s koncepcí AtriUm proběhla roce 2017 v rámci projektu SEXPOSED ve spolupráci se sdružením KINOLAB.

Díla, vztahující se k problematice těla, tělesnosti, sexuality, nemoci a HIV byla vystavena na třech lékařských fakultách České republiky. Kurátorské supervize se ujal Otto M. Urban, kurátorkami byly Alena Bartková a Zdenka Švadelnková. Produkci zajistila Eva Šmerdová.

Pilotním projektem byla multimediální instalace Stojím opodál, zatímco… Barbory Johansson Pivoňkové a Martina Smékala na Právnické fakultě UK