SEXPOSED II. | #jdisebodnout

Druhý ročník projektu, věnovaného otázkám spojeným s tématem HIV, se ve dvou etapách zaměří na LGBT komunitu a komunikaci s širší veřejností. Prostřednictvím vizuálního umění představí ústřední motto “znej svůj HIV status”, které předznamenává centrální motiv letošního Sexposed, kterým je HIV testování. Cílem projektu je povzbudit zájem o testování, zvýšit protestovanost populace a přispět ke snižování rizika šíření nákazy včasným diagnostikováním a zavedením léčby. Současně však také zpřístupnění současného výtvarného a divadelního umění v zajímavých a netradičních kontextech.

více >>>

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE:

více informací >>>

REALIZOVANÉ AKCE:

více informací >>>

více informací >>>

ZAPOJENÍ UMĚLCI: Jana Babincová, Josefina Bakošová, Tomáš Beňadyk, Veronika Šrek Bromová, Veronika Drahotová, Andrej Dúbravský, Anežka Hošková, Barbora Johansson Pivoňková, Alžběta Josefy, Vilém Kabzan, Alena Kotzmannová, František Matoušek aka Francis de Nim, Barbora Maštrlová, Jiří Petrbok, Petr Písařík, Kristýna Pozlerová, Ira Svobodová, Jakub Špaňhel. – SOMA & Martina Talaga.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PARTNEŘI PROJEKTU

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SEXPOSED I. (2017)

Projekt upozorňuje prostřednictvím vizuálního umění a filmově-diskuzních eventů na vztah společnosti k lidské sexualitě a otázky spojené s problematikou HIV. Akce vzniká ve spolupráci spolků KINOLAB a ARTEDU.

více >>>

ARTEDU

Putovní výstava Sexposed, která se zabývá možností prezentace tvorby absolventů prestižních vysokých uměleckých škol v prostředí vysokých škol s neuměleckým zaměřením, navazuje na koncepci výstavního projektu Atrium. Východiskem kurátorského záměru bylo propojení dvou specifických světů – kreativního a exaktního, zkoumání společensky citlivých námětů z různých úhlů pohledu a komunikace s publikem skrze umístění současného umění do mimo galerijních prostor a kontextů.

více >>>

KINOLAB

Filmově-diskuzní večery cyklu SEXPOSED platformy KINOLAB nás skrze příběhovou linii provedou společensky opomíjenými tématy, která se dotýkají rizikového sexuálního chování, pohlavně přenosných chorob, HIV a destigmatizace pozitivních jedinců. Divácky atraktivním spojením filmu a diskuze se zajímavými osobnostmi i odborníky na daná témata budou účastníci seznámeni s praktickými radami jak se chránit, kde se nechat testovat či kam se v situaci pozitivní diagnózy obrátit.

více >>>

Jednotlivé akce SEXPOSED jsou provázané a volně přístupné veřejnosti.

PŘEDCHOZÍ AKCE:

SPONZOŘI PROJEKTU

PARTNEŘI PROJEKTU