Publikace Umělec, vila a bazén je vyvrcholením projektu Nad čarou, který si klade za cíl reflektovat stávající situaci českého uměleckého světa, vzbudit diskuzi o významu vzdělávání v umění a jeho roli v životě umělce.

Měl by mít umělec vilu a bazén? Potřebuje k uplatnění vysokoškolský titul? A co vlastně čeká toho, kdo si umění vybere jako profesi? To jsou témata, která řeší publikace Umělec, vila a bazén.

Publikace obsahuje nejen retrospektivní dokumentaci alternativních výstav Pod čarou, barevný katalog k výstavě Nad čarou – Jednosměrná zpátky v Centru současného umění DOX, ale především autentické výpovědi 50ti předních osobností české výtvarné scény, kteří se se studenty či absolventy vysokých uměleckých škol setkávají a k tématu se vyjádřili prostřednictvím osobních zkušeností.

Vysoká škola v mnoha směrech nabízí pohodlí bezrizikového zázemí respektované instituce, kterou je ovšem nutné časem opustit. Je ale otázkou s jakými kompetencemi. Na rozdíl od mnoha exaktních oborů, kde je odpověď nasnadě, v oblasti umění je situace mnohem komplikovanější.

„Tkví-li podstata současného umění v hledání vlastního společenského významu, neuškodilo by, kdyby byly umělecké školy naplněny vědomím, že jsou pouze dílčí součástí tohoto procesu, nikoli jeho výhradním vykonavatelem a arbitrem v jedné osobě.“

Petr Dub (výtvarník)

V publikaci najdete texty těchto osobností:

Richard Adam, Jaroslav Anděl, Michal Cimala, Viktor Čech, Ladislav Daniel, Jiří David, Milan Dočkal, Martin Dostál, Petr Dub, Epos 257, Kristina Fišerová, Martin Fryč, Marie Fulková, Michael Gabriel, Michael Hauser, Patrik Hábl, Jan Hladil, Ludvík Hlaváček, Terezie Honsová, Milan Houser, Zdeněk Hůla, Martin Janecký, Vít Janeček, Jana Kománková, Karina Pfeiffer Kottová, Krištof Kintera, Markéta Kinterová, Olo Křížová, Lenka Lindaurová, Jiří Machalický, Felicien Mangold, Tomáš Medek, Pavlína Morganová, Aleš Najbrt, Anna Marie Nedoma, Eva Neumannová, Michal Novotný, Miroslav Paulíček, Michal Pěchouček, Josef Pleskot, Jiří Pospíšil, Petra Ptáčková, Michael Rittstein, Martin Routa, Milan Salák, Jan Slavík, Jindřich Smetana, Jakub Spurný, Vladimír Strejček, Petr Šec, Kateřina Šedá, Evžen Šimera, Lenka Šindelářová, Roman Týc, Otto M. Urban, Klára Žán Valentová, Jaroslav Vančát, Pavel Vančát, Tomáš Vaněk, Robert Vano, Vojtěch Žák.

Záměrem autorek publikace, jimiž jsou Barbora Johansson Pivoňková, Zdenka Švadlenková a Alena Bartková, bylo přiblížit toto prostředí srozumitelnou a zajímavou formou mladým lidem a studentům koketujícím s myšlenkou věnovat se umění profesionálně, ale i všem dalším, kteří by tomuto do jisté míry uzavřenému světu rádi porozuměli. Publikace je ojedinělým dokumentem doby snažícím se o vytvoření nového prostoru pro diskuzi o efektivitě současného vysokého uměleckého vzdělávání skrze autentické výpovědi vybraných osobností, ať už formou esejů či rozhovorů.

Publikace se skládá ze dvou částí, které jsou originálním způsobem spojené zipem. První, teoretická část publikace byla uvedena v rámci vernisáže výstavy Nad čarou – Jednosměrná zpátky v Centru současného umění DOX. Druhá, katalogová část publikace, byla slavnostně připnuta k té první o měsíc později v rámci midisáže výstavy.

Publikace Umělec, vila a bazén nabízí ojedinělou sondu do světa, ve kterém se dříve či později ocitají všichni, kteří se rozhodli umění věnovat. Záměrem bylo přiblížit toto prostředí srozumitelnou a zajímavou formou mladým lidem a studentům, koketujících s myšlenkou věnovat se umění profesionálně, ale i všem dalším, kteří by tomuto do jisté míry uzavřenému světu rádi porozuměli.

Titul: Umělec, vila a bazén
Podtitul: Význam a efektivita uměleckého vzdělání v současném českém výtvarném umění
Autoři: Alena Bartková, Barbora Johansson Pivoňková, Zdenka Švadlenková
Vydavatel: PageFive
Rok vydání: 2014
Počet stran: 484 + 112
Rozměry: 205 × 117
Hmotnost: 1000 g
Vazba: lepená vazba se zipem, pevné desky
Papír: Munken
Barevnost: 1+1 / 4+1

Prezentaci publikace si můžete stáhnout zde: odkaz na PDF

CHCI TĚ, KNIHO!

Autoři textů:

Richard Adam, Jaroslav Anděl, Michal Cimala, Viktor Čech, Ladislav Daniel, Jiří David, Milan Dočkal, Martin Dostál, Petr Dub, Epos 257, Kristina Fišerová, Martin Fryč, Marie Fulková, Michael Gabriel, Michael Hauser, Patrik Hábl, Jan Hladil, Ludvík Hlaváček, Terezie Honsová, Milan Houser, Zdeněk Hůla, Martin Janecký, Vít Janeček, Jana Kománková, Karina Pfeiffer Kottová, Krištof Kintera, Markéta Kinterová, Olo Křížová, Lenka Lindaurová, Jiří Machalický, Felicien Mangold, Tomáš Medek, Pavlína Morganová, Aleš Najbrt, Anna Marie Nedoma, Eva Neumannová, Michal Novotný, Miroslav Paulíček, Michal Pěchouček, Josef Pleskot, Jiří Pospíšil, Petra Ptáčková, Michael Rittstein, Martin Routa, Milan Salák, Jan Slavík, Jindřich Smetana, Jakub Spurný, Vladimír Strejček, Petr Šec, Kateřina Šedá, Evžen Šimera, Lenka Šindelářová, Roman Týc, Otto M. Urban, Klára Žán Valentová, Jaroslav Vančát, Pavel Vančát, Tomáš Vaněk, Robert Vano, Vojtěch Žák

Publikace Umělec, vila a bazén nabízí sondu do světa, ve kterém se dříve či později ocitají všichni, kteří se rozhodli umění věnovat. Záměrem autorek bylo přiblížit toto prostředí srozumitelnou a zajímavou formou mladým lidem a studentům, koketujícím s myšlenkou věnovat se umění profesionálně, ale i všem dalším, kteří by tomuto do jisté míry uzavřenému světu rádi porozuměli.

CHCI TĚ, KNIHO!