Projekt Nad čarou je umělecký projekt, který se zabývá významem vzdělání v současném českém výtvarném umění.

Vyvrcholil na jaře 2014 výstavou v Centru současného umění DOX Nad čarou – Jednosměrná zpátky a vydáním dvoudílné publikace Umělec, vila a bazén. Koncepčně navazuje na šestiletou výstavní tradici projektu Pod čarou a dal vzniknout umělecko-vzdělávací platformě Artedu.

První výstavu Pod čarou jsme uspořádali v roce 2006 a následně se každoročně opakovala až do roku 2011. Výstava byla vždy situována v alternativních prostorách, bez zázemí jakékoli instituce či kurátorské koncepce. Výstavy Pod čarou tak byly otevřenou platformou pro všechny, kteří při přijímacím řízení skončili “pod čarou”, ale na vysokou uměleckou školu se další rok hlásili znovu. Samotná výstava se konala vždy před následujícím přijímacím řízením a byla tak další formou prezentace uchazečů o studium na vysoké umělecké škole, často navštěvovanou studenty či profesory daných škol.

Projekt Nad čarou, za jehož koncepcí stojí Barbora Johansson Pivoňková, na myšlenku výstav Pod čarou navázal a rozvinul jí dál. Cílem projektu Nad čarou bylo uspořádat výstavu, která měla svou koncepcí stát na opačné, “vzděláváním poučené”, straně. Výstava tedy proběhla v zavedené instituci a díla byla vybrána kurátorem. Mezi oběma výstavními projekty tak stálo studium na vysoké umělecké škole, které významně ovlivňuje život umělce. A právě projekt Nad čarou se ptal jak.

11. 4. – 30. 6. 2014 se v Centru současného umění DOX odehrála výstava Nad čarou – Jednosměrná zpátky, jejíž koncepce kurátorky Terezy Jindrové představila devět umělců, kteří se alespoň jednou zúčastnili výstavy Pod čarou, pak se ale na vysokou uměleckou školu dostali. Každý z nich vystavil 4 díla:

1/ dílo vytvořené v období před přijetím na VUŠ

2/ dílo, které se během studia setkalo s kladným hodnocením

3/ dílo, které se naopak setkalo s negativním hodnocením nebo nepochopením

4/ dílo, které by umělec předložil k přijímacím zkouškám, kdyby se na VUŠ hlásil nyní

Díla na výstavě nebyla označena podle výše zmíněných kategorií a tak mohl každý návštěvník sám posoudit, do jakého období by je zařadil. Své odhady pak mohl porovnat až na konci výstavy v tištěném průvodci výstavou a skrze tuto osobní zkušenost se zamyslet, zda a do jaké míry ovlivňuje uměleckou tvorbu vzdělání na vysoké umělecké škole.

Téma vzdělání v současném výtvarném umění bylo natolik široké, že jsme se jej rozhodli zmapovat detailněji. Vznikla publikace Umělec, vila a bazén, která dokumentuje situaci od první výstavy Pod čarou až po projekt Nad čarou skrze názory přímých účastníků vzdělávacího procesu. Publikace obsahuje nejen dokumentaci výstav Pod čarou, barevný katalog k výstavě Nad čarou – Jednosměrná zpátky, ale především autorské texty a rozhovory padesáti předních osobností české výtvarné scény, kteří se se studenty či absolventy vysokých uměleckých škol setkávají a k tématu se vyjádřili prostřednictvím osobních zkušeností. První, teoretická část publikace byla uvedena v rámci vernisáže výstavy. Druhá, katalogová část publikace, byla slavnostně připnuta k té první o měsíc později v rámci midisáže výstavy.

Autorkami publikace jsou Barbora Johansson Pivoňková, Zdenka Švadlenková a Alena Bartková.

Publikace Umělec, vila a bazén nabízí ojedinělou sondu do světa, ve kterém se dříve či později ocitají všichni, kteří se rozhodli umění věnovat. Záměrem bylo přiblížit toto prostředí srozumitelnou a zajímavou formou mladým lidem a studentům, koketujících s myšlenkou věnovat se umění profesionálně, ale i všem dalším, kteří by tomuto do jisté míry uzavřenému světu rádi porozuměli.

CHCI TĚ, KNIHO!