Učebny umožňují studentům středních škol vyzkoušet si umění na vlastní kůži.

V rámci projektu mají studenti možnost spolupracovat s renomovanými českými výtvarníky. Společně tvoří, diskutují a jsou spoluautory kolektivní výstavy, která každou Učebnu zakončuje. Po oficiálním zahájení výstavy, kde mají studenti možnost potkat další osobnosti výtvarného světa, se z vybraného prostoru neumělecké střední školy stává po určitý čas veřejnosti přístupná galerie.

Projekt pomáhá překonávat bariéry mezi uměleckým a neuměleckým světem a nabízí alternativu ke klasickým galerijním animacím a edukačním programům.

V roce 2017 jsme spolupracovali spolupracovali se Společností Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Za koncepcí projektu stojí Zdenka Švadlenková.

CHCI UČEBNY K NÁM